Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0149

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 8 x 13 || BP-0149


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BP-0044
Thiết kế nhà phố : 8.3 x 10
MSP : BP-0043
Thiết kế nhà phố : 8.6 x 12.5
MSP : BP-0124
Thiết kế nhà phố : 6 x
MSP : BP-0130
Thiết kế nhà phố : 6 x
MSP : BP-0007
Thiết kế nhà phố : 7 x 12.5
MSP : BP-0152
Thiết kế nhà phố : 8 x 12
MSP : BP-0112
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0119
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0125
Thiết kế nhà phố : 6 x
MSP : BP-0162
Thiết kế nhà phố : 6.5 x 12.5
MSP : BP-0105
Thiết kế nhà phố : 6.5 x
MSP : BP-0086
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0110
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BP-0104
Thiết kế nhà phố : 6.5 x
MSP : BP-0147
Thiết kế nhà phố : 8 x 13