EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0162

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 6.5 x 12.5 || BP-0162


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BP-0153
Thiết kế nhà phố : 8.5 x 8
MSP : BP-0043
Thiết kế nhà phố : 8.6 x 12.5
MSP : BP-0016
Thiết kế nhà phố : 7 x 19.5
MSP : BP-0154
Thiết kế nhà phố : 6 x 17
MSP : BP-0035
Thiết kế nhà phố : 5.7 x 14.9
MSP : BP-0126
Thiết kế nhà phố : 6.5 x
MSP : BP-0088
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0062
Thiết kế nhà phố : 5.8 x 13
MSP : BP-0003
Thiết kế nhà phố : 8.5 x 13.5
MSP : BP-0102
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0029
Thiết kế nhà phố : 7 x 17
MSP : BP-0125
Thiết kế nhà phố : 6 x
MSP : BP-0166
Thiết kế nhà phố : 7.5 x 10.3
MSP : BP-0026
Thiết kế nhà phố : 7 x 17
MSP : BP-0135
Thiết kế nhà phố : 8 x 11