EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0162

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 6.5 x 12.5 || BP-0162


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BP-0104
Thiết kế nhà phố : 6.5 x
MSP : BP-0130
Thiết kế nhà phố : 6 x
MSP : BP-0119
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0086
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0095
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0083
Thiết kế nhà phố : 6 x
MSP : BP-0124
Thiết kế nhà phố : 6 x
MSP : BP-0105
Thiết kế nhà phố : 6.5 x
MSP : BP-0122
Thiết kế nhà phố : 6.5 x
MSP : BP-0131
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0112
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0166
Thiết kế nhà phố : 7.5 x 10.3
MSP : BP-0149
Thiết kế nhà phố : 8 x 13
MSP : BP-0051
Thiết kế nhà phố : 7.5 x 15
MSP : BP-0150
Thiết kế nhà phố : 7 x 22