EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0164

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 8 x 12.5 || BP-0164


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0226
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 12
MSP : BT-0026
Thiết kế nhà phố : 16 x 16
MSP : BT-0252
Thiết kế nhà phố : 13 x 13
MSP : BT-0082
Thiết kế nhà phố : 12.2 x 16.2
MSP : BT-0072
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 15.5
MSP : BT-0180
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0174
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0147
Thiết kế nhà phố : 8.6 x
MSP : BT-0213
Thiết kế nhà phố : 13 x 13.5
MSP : BT-0199
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 11
MSP : BT-0059
Thiết kế nhà phố : 15.5 x 9.5
MSP : BT-0158
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0145
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0038
Thiết kế nhà phố : 15 x 14
MSP : BT-0095
Thiết kế nhà phố : 17 x 15.2