Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0164

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 8 x 12.5 || BP-0164


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0002
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0199
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 11
MSP : BT-0147
Thiết kế nhà phố : 8.6 x
MSP : BT-0072
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 15.5
MSP : BT-0160
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0036
Thiết kế nhà phố : 16 x 15.5
MSP : BT-0164
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0106
Thiết kế nhà phố : 15 x 12
MSP : BT-0143
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0204
Thiết kế nhà phố : 13 x 15
MSP : BT-0120
Thiết kế nhà phố : 18 x 11.5
MSP : BT-0187
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0174
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0236
Thiết kế nhà phố : 15 x 7
MSP : BT-0252
Thiết kế nhà phố : 13 x 13