Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0164

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 8 x 12.5 || BP-0164


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BP-0164
Thiết kế nhà phố : 8 x 12.5
MSP : BT-0050
Thiết kế nhà phố : 15.6 x 10.8
MSP : BT-0203
Thiết kế nhà phố : 10.5 x 11.5
MSP : BT-0221
Thiết kế nhà phố : 20 x 8
MSP : BT-0123
Thiết kế nhà phố : 17.8 x 12.1
MSP : BT-0236
Thiết kế nhà phố : 15 x 7
MSP : BT-0176
Thiết kế nhà phố : 9 x 8
MSP : BT-0072
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 15.5
MSP : BT-0149
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0213
Thiết kế nhà phố : 13 x 13.5
MSP : BT-0196
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0120
Thiết kế nhà phố : 18 x 11.5
MSP : BT-0143
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0071
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 13.7
MSP : BT-0089
Thiết kế nhà phố : 11.2 x 9.2