Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0172

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 7 x 21 || BP-0172


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BP-0082
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BP-0138
Thiết kế nhà phố : 7 x 20
MSP : BP-0118
Thiết kế nhà phố : 7 x
MSP : BP-0169
Thiết kế nhà phố : 8 x 13
MSP : BP-0106
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0139
Thiết kế nhà phố : 5.7 x 15
MSP : BP-0008
Thiết kế nhà phố : 8 x 14.2
MSP : BP-0146
Thiết kế nhà phố : 7 x 11
MSP : BP-0049
Thiết kế nhà phố : 8 x 14
MSP : BP-0040
Thiết kế nhà phố : 8.7 x 12
MSP : BP-0041
Thiết kế nhà phố : 8 x 11
MSP : BP-0010
Thiết kế nhà phố : 8 x 9
MSP : BP-0099
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0097
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0054
Thiết kế nhà phố : 7.3 x 12.5