Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0172

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 7 x 21 || BP-0172


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BP-0139
Thiết kế nhà phố : 5.7 x 15
MSP : BP-0146
Thiết kế nhà phố : 7 x 11
MSP : BP-0023
Thiết kế nhà phố : 6.5 x 22.1
MSP : BP-0099
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0158
Thiết kế nhà phố : 7 x 14
MSP : BP-0096
Thiết kế nhà phố : 15 x
MSP : BP-0093
Thiết kế nhà phố : 6 x
MSP : BP-0118
Thiết kế nhà phố : 7 x
MSP : BP-0136
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 12.8
MSP : BP-0046
Thiết kế nhà phố : 7.5 x 14
MSP : BP-0002
Thiết kế nhà phố : 6.1 x 11.6
MSP : BP-0072
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0160
Thiết kế nhà phố : 6.2 x 18.5
MSP : BP-0073
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0071
Thiết kế nhà phố : 8 x