Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0003

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9.8 x 15.8 || BT-0003


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0221
Thiết kế nhà phố : 20 x 8
MSP : BT-0145
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0005
Thiết kế nhà phố : 8.5 x 13
MSP : BT-0038
Thiết kế nhà phố : 15 x 14
MSP : BT-0138
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0159
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BP-0164
Thiết kế nhà phố : 8 x 12.5
MSP : BT-0057
Thiết kế nhà phố : 14 x 12
MSP : BT-0170
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0089
Thiết kế nhà phố : 11.2 x 9.2
MSP : BT-0128
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 14.3
MSP : BT-0202
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 15.1
MSP : BT-0036
Thiết kế nhà phố : 16 x 15.5
MSP : BT-0079
Thiết kế nhà phố : 12.8 x 12
MSP : BT-0118
Thiết kế nhà phố : 15 x 8.9