EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0003

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9.8 x 15.8 || BT-0003


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0256
Thiết kế nhà phố : 11 x 14
MSP : BT-0129
Thiết kế nhà phố : 10 x 15
MSP : BT-0111
Thiết kế nhà phố : 9 x 14.7
MSP : BT-0225
Thiết kế nhà phố : 12 x 10.5
MSP : BT-0072
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 15.5
MSP : BP-0164
Thiết kế nhà phố : 8 x 12.5
MSP : BT-0128
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 14.3
MSP : BT-0059
Thiết kế nhà phố : 15.5 x 9.5
MSP : BT-0196
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0123
Thiết kế nhà phố : 17.8 x 12.1
MSP : BT-0019
Thiết kế nhà phố : 9 x 15.8
MSP : BT-0087
Thiết kế nhà phố : 12 x 9.5
MSP : BT-0236
Thiết kế nhà phố : 15 x 7
MSP : BT-0062
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 14.8
MSP : BT-0036
Thiết kế nhà phố : 16 x 15.5