Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0012

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 17 || BT-0012


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0127
Thiết kế nhà phố : 11 x 12
MSP : BT-0206
Thiết kế nhà phố : 11 x 15
MSP : BT-0012
Thiết kế nhà phố : 10 x 17
MSP : BT-0192
Thiết kế nhà phố : 10 x 17
MSP : BT-0009
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 17.6
MSP : BT-0157
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0155
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0249
Thiết kế nhà phố : 9 x 10
MSP : BT-0161
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0229
Thiết kế nhà phố : 10 x 16.2
MSP : BT-0209
Thiết kế nhà phố : 10.1 x 23.5
MSP : BT-0065
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 15.6
MSP : BT-0167
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0134
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0091
Thiết kế nhà phố : 9 x 14