EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0052

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 12.5 x 11.4 || BT-0052


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0194
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0131
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0153
Thiết kế nhà phố : 18 x
MSP : BT-0105
Thiết kế nhà phố : 11.4 x 14
MSP : BT-0228
Thiết kế nhà phố : 12 x 11
MSP : BT-0234
Thiết kế nhà phố : 12 x 10
MSP : BT-0067
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 12.8
MSP : BT-0097
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 14.6
MSP : BT-0086
Thiết kế nhà phố : 13 x 14.4
MSP : BT-0191
Thiết kế nhà phố : 9 x 9
MSP : BT-0124
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 13.4
MSP : BT-0037
Thiết kế nhà phố : 12.9 x 13.8
MSP : BT-0109
Thiết kế nhà phố : 15.5 x 11.4
MSP : BT-0126
Thiết kế nhà phố : 9 x 18
MSP : BT-0083
Thiết kế nhà phố : 12 x 12