Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0053

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 11.5 x 10.5 || BT-0053


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0101
Thiết kế nhà phố : 10 x 12
MSP : BT-0096
Thiết kế nhà phố : 16.1 x 10.5
MSP : BT-0029
Thiết kế nhà phố : 15 x 15
MSP : BT-0230
Thiết kế nhà phố : 15 x 11.3
MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5
MSP : BT-0126
Thiết kế nhà phố : 9 x 18
MSP : BT-0208
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 18.9
MSP : BT-0104
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.8
MSP : BT-0197
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0110
Thiết kế nhà phố : 12.3 x 8.5
MSP : BT-0083
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0139
Thiết kế nhà phố : 8.5 x
MSP : BT-0234
Thiết kế nhà phố : 12 x 10
MSP : BT-0088
Thiết kế nhà phố : 11.2 x 12.9
MSP : BT-0153
Thiết kế nhà phố : 18 x