EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0083

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 12 x 12 || BT-0083


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0131
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0097
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 14.6
MSP : BT-0122
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 11.9
MSP : BT-0230
Thiết kế nhà phố : 15 x 11.3
MSP : BT-0092
Thiết kế nhà phố : 18 x 10.5
MSP : BT-0175
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0040
Thiết kế nhà phố : 9 x 15.4
MSP : BT-0017
Thiết kế nhà phố : 12.5 x 10.5
MSP : BT-0245
Thiết kế nhà phố : 12.1 x 17.2
MSP : BT-0021
Thiết kế nhà phố : 18.9 x 16.4
MSP : BT-0101
Thiết kế nhà phố : 10 x 12
MSP : BT-0212
Thiết kế nhà phố : 10 x 14.5
MSP : BT-0015
Thiết kế nhà phố : 24.9 x 16.1
MSP : BT-0220
Thiết kế nhà phố : 10 x 17
MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5