Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0088

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 11.2 x 12.9 || BT-0088


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0141
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0201
Thiết kế nhà phố : 17 x 16.3
MSP : BT-0021
Thiết kế nhà phố : 18.9 x 16.4
MSP : BT-0212
Thiết kế nhà phố : 10 x 14.5
MSP : BT-0183
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0051
Thiết kế nhà phố : 17 x 10.9
MSP : BT-0173
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0137
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0007
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 9.8
MSP : BT-0184
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0014
Thiết kế nhà phố : 14.6 x 14.6
MSP : BT-0032
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.5
MSP : BT-0108
Thiết kế nhà phố : 14 x 11
MSP : BT-0070
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 17
MSP : BT-0237
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 9