EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0088

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 11.2 x 12.9 || BT-0088


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0153
Thiết kế nhà phố : 18 x
MSP : BT-0238
Thiết kế nhà phố : 14.6 x 18.6
MSP : BT-0240
Thiết kế nhà phố : 9 x 16.2
MSP : BT-0007
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 9.8
MSP : BT-0109
Thiết kế nhà phố : 15.5 x 11.4
MSP : BT-0086
Thiết kế nhà phố : 13 x 14.4
MSP : BT-0173
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0067
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 12.8
MSP : BT-0241
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 21.7
MSP : BT-0243
Thiết kế nhà phố : 9 x 15
MSP : BT-0222
Thiết kế nhà phố : 12 x 11
MSP : BT-0151
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0130
Thiết kế nhà phố : 22.5 x 15.2
MSP : BT-0073
Thiết kế nhà phố : 14.8 x 10.2
MSP : BT-0092
Thiết kế nhà phố : 18 x 10.5