Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0100

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 11.5 x 9.5 || BT-0100


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0226
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 12
MSP : BT-0164
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0221
Thiết kế nhà phố : 20 x 8
MSP : BT-0123
Thiết kế nhà phố : 17.8 x 12.1
MSP : BT-0158
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0036
Thiết kế nhà phố : 16 x 15.5
MSP : BT-0089
Thiết kế nhà phố : 11.2 x 9.2
MSP : BT-0044
Thiết kế nhà phố : 18.5 x 16
MSP : BT-0048
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 12
MSP : BT-0181
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0039
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 15
MSP : BT-0114
Thiết kế nhà phố : 15 x 12
MSP : BT-0176
Thiết kế nhà phố : 9 x 8
MSP : BT-0066
Thiết kế nhà phố : 8.9 x 14.5
MSP : BT-0145
Thiết kế nhà phố : 16 x