Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0120

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 18 x 11.5 || BT-0120


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0082
Thiết kế nhà phố : 12.2 x 16.2
MSP : BT-0257
Thiết kế nhà phố : 8.1 x 17.6
MSP : BT-0259
Thiết kế nhà phố : 9.5 x 12
MSP : BT-0204
Thiết kế nhà phố : 13 x 15
MSP : BT-0174
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0045
Thiết kế nhà phố : 22.3 x 14.2
MSP : BT-0147
Thiết kế nhà phố : 8.6 x
MSP : BT-0060
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 12.7
MSP : BT-0071
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 13.7
MSP : BT-0039
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 15
MSP : BP-0164
Thiết kế nhà phố : 8 x 12.5
MSP : BT-0079
Thiết kế nhà phố : 12.8 x 12
MSP : BT-0253
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0224
Thiết kế nhà phố : 14 x 12
MSP : BT-0239
Thiết kế nhà phố : 8.9 x 13.2