EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0123

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 17.8 x 12.1 || BT-0123


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0089
Thiết kế nhà phố : 11.2 x 9.2
MSP : BT-0170
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0079
Thiết kế nhà phố : 12.8 x 12
MSP : BT-0059
Thiết kế nhà phố : 15.5 x 9.5
MSP : BT-0199
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 11
MSP : BT-0145
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0116
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 12
MSP : BT-0254
Thiết kế nhà phố : 12.8 x 12.5
MSP : BT-0039
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 15
MSP : BT-0187
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0176
Thiết kế nhà phố : 9 x 8
MSP : BT-0236
Thiết kế nhà phố : 15 x 7
MSP : BT-0002
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0226
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 12
MSP : BT-0069
Thiết kế nhà phố : 19.1 x 15.4