EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0193

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 12 x 7 || BT-0193


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0106
Thiết kế nhà phố : 15 x 12
MSP : BT-0258
Thiết kế nhà phố : 8 x 17
MSP : BT-0147
Thiết kế nhà phố : 8.6 x
MSP : BT-0062
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 14.8
MSP : BT-0210
Thiết kế nhà phố : 13 x 10.5
MSP : BT-0036
Thiết kế nhà phố : 16 x 15.5
MSP : BT-0118
Thiết kế nhà phố : 15 x 8.9
MSP : BT-0098
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0128
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 14.3
MSP : BT-0193
Thiết kế nhà phố : 12 x 7
MSP : BT-0044
Thiết kế nhà phố : 18.5 x 16
MSP : BT-0203
Thiết kế nhà phố : 10.5 x 11.5
MSP : BT-0102
Thiết kế nhà phố : 14.9 x 14.5
MSP : BT-0116
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 12
MSP : BT-0047
Thiết kế nhà phố : 8.5 x 20.7