Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0199

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 11.5 x 11 || BT-0199


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0159
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0002
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0202
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 15.1
MSP : BT-0128
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 14.3
MSP : BT-0082
Thiết kế nhà phố : 12.2 x 16.2
MSP : BT-0193
Thiết kế nhà phố : 12 x 7
MSP : BT-0095
Thiết kế nhà phố : 17 x 15.2
MSP : BT-0003
Thiết kế nhà phố : 9.8 x 15.8
MSP : BT-0225
Thiết kế nhà phố : 12 x 10.5
MSP : BT-0044
Thiết kế nhà phố : 18.5 x 16
MSP : BT-0119
Thiết kế nhà phố : 13 x 11.4
MSP : BT-0102
Thiết kế nhà phố : 14.9 x 14.5
MSP : BT-0199
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 11
MSP : BT-0190
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0248
Thiết kế nhà phố : 12 x 18.2