Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0201

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 17 x 16.3 || BT-0201


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0092
Thiết kế nhà phố : 18 x 10.5
MSP : BT-0018
Thiết kế nhà phố : 10.3 x 11.8
MSP : BT-0016
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 13.6
MSP : BT-0194
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0007
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 9.8
MSP : BT-0051
Thiết kế nhà phố : 17 x 10.9
MSP : BT-0141
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0228
Thiết kế nhà phố : 12 x 11
MSP : BT-0093
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 11
MSP : BT-0110
Thiết kế nhà phố : 12.3 x 8.5
MSP : BT-0238
Thiết kế nhà phố : 14.6 x 18.6
MSP : BT-0122
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 11.9
MSP : BT-0040
Thiết kế nhà phố : 9 x 15.4
MSP : BT-0139
Thiết kế nhà phố : 8.5 x
MSP : BT-0025
Thiết kế nhà phố : 20 x 14.4