Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0201

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 17 x 16.3 || BT-0201


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0152
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0132
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0025
Thiết kế nhà phố : 20 x 14.4
MSP : BT-0051
Thiết kế nhà phố : 17 x 10.9
MSP : BT-0217
Thiết kế nhà phố : 10 x 14
MSP : BT-0168
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0185
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0188
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0228
Thiết kế nhà phố : 12 x 11
MSP : BT-0240
Thiết kế nhà phố : 9 x 16.2
MSP : BT-0241
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 21.7
MSP : BT-0080
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 14.1
MSP : BT-0227
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.6
MSP : BT-0175
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0242
Thiết kế nhà phố : 8.7 x 17.2