Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0210

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 13 x 10.5 || BT-0210


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0005
Thiết kế nhà phố : 8.5 x 13
MSP : BP-0164
Thiết kế nhà phố : 8 x 12.5
MSP : BT-0060
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 12.7
MSP : BT-0081
Thiết kế nhà phố : 13.2 x 18.1
MSP : BT-0253
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0215
Thiết kế nhà phố : 20 x 14.5
MSP : BT-0119
Thiết kế nhà phố : 13 x 11.4
MSP : BT-0077
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 11.5
MSP : BT-0199
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 11
MSP : BT-0133
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0118
Thiết kế nhà phố : 15 x 8.9
MSP : BT-0056
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0164
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0069
Thiết kế nhà phố : 19.1 x 15.4
MSP : BT-0143
Thiết kế nhà phố : 12 x