Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0212

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 14.5 || BT-0212


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0028
Thiết kế nhà phố : 17.8 x 13.6
MSP : BT-0184
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0188
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5
MSP : BT-0194
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0052
Thiết kế nhà phố : 12.5 x 11.4
MSP : BT-0104
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.8
MSP : BT-0152
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0135
Thiết kế nhà phố : 18 x
MSP : BT-0237
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 9
MSP : BT-0067
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 12.8
MSP : BT-0139
Thiết kế nhà phố : 8.5 x
MSP : BT-0110
Thiết kế nhà phố : 12.3 x 8.5
MSP : BT-0034
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 9.3
MSP : BT-0142
Thiết kế nhà phố : 14 x