Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0212

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 14.5 || BT-0212


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0027
Thiết kế nhà phố : 10 x 8
MSP : BT-0092
Thiết kế nhà phố : 18 x 10.5
MSP : BT-0088
Thiết kế nhà phố : 11.2 x 12.9
MSP : BT-0211
Thiết kế nhà phố : 8 x 18
MSP : BT-0093
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 11
MSP : BT-0183
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0080
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 14.1
MSP : BT-0113
Thiết kế nhà phố : 17.2 x 11.7
MSP : BT-0142
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0067
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 12.8
MSP : BT-0165
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0042
Thiết kế nhà phố : 8.1 x 15.5
MSP : BT-0218
Thiết kế nhà phố : 9 x 16
MSP : BT-0096
Thiết kế nhà phố : 16.1 x 10.5
MSP : BT-0212
Thiết kế nhà phố : 10 x 14.5