Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0213

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 13 x 13.5 || BT-0213


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0099
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 12
MSP : BP-0164
Thiết kế nhà phố : 8 x 12.5
MSP : BT-0045
Thiết kế nhà phố : 22.3 x 14.2
MSP : BT-0150
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0128
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 14.3
MSP : BT-0039
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 15
MSP : BT-0056
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0057
Thiết kế nhà phố : 14 x 12
MSP : BT-0004
Thiết kế nhà phố : 11 x 13
MSP : BT-0054
Thiết kế nhà phố : 10.4 x 16.5
MSP : BT-0221
Thiết kế nhà phố : 20 x 8
MSP : BT-0202
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 15.1
MSP : BT-0100
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 9.5
MSP : BT-0047
Thiết kế nhà phố : 8.5 x 20.7
MSP : BT-0187
Thiết kế nhà phố : 10 x