Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0216

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 11 x 17.7 || BT-0216


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5
MSP : BT-0110
Thiết kế nhà phố : 12.3 x 8.5
MSP : BT-0230
Thiết kế nhà phố : 15 x 11.3
MSP : BT-0243
Thiết kế nhà phố : 9 x 15
MSP : BT-0152
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0175
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0121
Thiết kế nhà phố : 9 x 10
MSP : BT-0117
Thiết kế nhà phố : 10 x 9.1
MSP : BT-0241
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 21.7
MSP : BT-0142
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0195
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0246
Thiết kế nhà phố : 9 x 13.1
MSP : BT-0222
Thiết kế nhà phố : 12 x 11
MSP : BT-0122
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 11.9
MSP : BT-0075
Thiết kế nhà phố : 11 x 12.6