Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0217

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 14 || BT-0217


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0093
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 11
MSP : BT-0096
Thiết kế nhà phố : 16.1 x 10.5
MSP : BT-0097
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 14.6
MSP : BT-0117
Thiết kế nhà phố : 10 x 9.1
MSP : BT-0142
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0101
Thiết kế nhà phố : 10 x 12
MSP : BT-0073
Thiết kế nhà phố : 14.8 x 10.2
MSP : BT-0183
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0017
Thiết kế nhà phố : 12.5 x 10.5
MSP : BT-0141
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0034
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 9.3
MSP : BT-0075
Thiết kế nhà phố : 11 x 12.6
MSP : BT-0084
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 13.1
MSP : BT-0110
Thiết kế nhà phố : 12.3 x 8.5
MSP : BT-0080
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 14.1