Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0218

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9 x 16 || BT-0218


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0016
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 13.6
MSP : BT-0142
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0245
Thiết kế nhà phố : 12.1 x 17.2
MSP : BT-0097
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 14.6
MSP : BT-0025
Thiết kế nhà phố : 20 x 14.4
MSP : BT-0191
Thiết kế nhà phố : 9 x 9
MSP : BT-0173
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5
MSP : BT-0211
Thiết kế nhà phố : 8 x 18
MSP : BT-0014
Thiết kế nhà phố : 14.6 x 14.6
MSP : BT-0035
Thiết kế nhà phố : 11.8 x 17
MSP : BT-0234
Thiết kế nhà phố : 12 x 10
MSP : BT-0028
Thiết kế nhà phố : 17.8 x 13.6
MSP : BT-0247
Thiết kế nhà phố : 16.3 x 12.6
MSP : BT-0227
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.6