Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0219

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9 x 9.5 || BT-0219


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0021
Thiết kế nhà phố : 18.9 x 16.4
MSP : BT-0096
Thiết kế nhà phố : 16.1 x 10.5
MSP : BT-0025
Thiết kế nhà phố : 20 x 14.4
MSP : BT-0220
Thiết kế nhà phố : 10 x 17
MSP : BT-0027
Thiết kế nhà phố : 10 x 8
MSP : BT-0208
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 18.9
MSP : BT-0222
Thiết kế nhà phố : 12 x 11
MSP : BT-0212
Thiết kế nhà phố : 10 x 14.5
MSP : BT-0173
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0245
Thiết kế nhà phố : 12.1 x 17.2
MSP : BT-0237
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 9
MSP : BT-0168
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0028
Thiết kế nhà phố : 17.8 x 13.6
MSP : BT-0153
Thiết kế nhà phố : 18 x
MSP : BT-0070
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 17