Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0219

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9 x 9.5 || BT-0219


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0018
Thiết kế nhà phố : 10.3 x 11.8
MSP : BT-0093
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 11
MSP : BT-0244
Thiết kế nhà phố : 17 x 12.6
MSP : BT-0227
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.6
MSP : BT-0216
Thiết kế nhà phố : 11 x 17.7
MSP : BT-0165
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0255
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 13
MSP : BT-0184
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0115
Thiết kế nhà phố : 11 x 13.5
MSP : BT-0029
Thiết kế nhà phố : 15 x 15
MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5
MSP : BT-0250
Thiết kế nhà phố : 14 x 12.1
MSP : BT-0121
Thiết kế nhà phố : 9 x 10
MSP : BT-0208
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 18.9
MSP : BT-0234
Thiết kế nhà phố : 12 x 10