Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0219

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9 x 9.5 || BT-0219


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0124
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 13.4
MSP : BT-0183
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0086
Thiết kế nhà phố : 13 x 14.4
MSP : BT-0218
Thiết kế nhà phố : 9 x 16
MSP : BT-0186
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0137
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0016
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 13.6
MSP : BT-0197
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0175
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0034
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 9.3
MSP : BT-0217
Thiết kế nhà phố : 10 x 14
MSP : BT-0241
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 21.7
MSP : BT-0131
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0121
Thiết kế nhà phố : 9 x 10
MSP : BT-0188
Thiết kế nhà phố : 10 x