Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0221

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 20 x 8 || BT-0221


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0128
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 14.3
MSP : BT-0129
Thiết kế nhà phố : 10 x 15
MSP : BT-0099
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 12
MSP : BT-0224
Thiết kế nhà phố : 14 x 12
MSP : BT-0136
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0119
Thiết kế nhà phố : 13 x 11.4
MSP : BP-0164
Thiết kế nhà phố : 8 x 12.5
MSP : BT-0045
Thiết kế nhà phố : 22.3 x 14.2
MSP : BT-0060
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 12.7
MSP : BT-0058
Thiết kế nhà phố : 10 x 14
MSP : BT-0253
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0180
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0174
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0258
Thiết kế nhà phố : 8 x 17
MSP : BT-0210
Thiết kế nhà phố : 13 x 10.5