EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0221

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 20 x 8 || BT-0221


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0225
Thiết kế nhà phố : 12 x 10.5
MSP : BT-0003
Thiết kế nhà phố : 9.8 x 15.8
MSP : BT-0002
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0176
Thiết kế nhà phố : 9 x 8
MSP : BT-0004
Thiết kế nhà phố : 11 x 13
MSP : BT-0166
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0256
Thiết kế nhà phố : 11 x 14
MSP : BT-0089
Thiết kế nhà phố : 11.2 x 9.2
MSP : BT-0253
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0214
Thiết kế nhà phố : 10 x 17
MSP : BT-0041
Thiết kế nhà phố : 10 x 15
MSP : BT-0210
Thiết kế nhà phố : 13 x 10.5
MSP : BT-0158
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0147
Thiết kế nhà phố : 8.6 x
MSP : BT-0196
Thiết kế nhà phố : 14 x