EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0221

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 20 x 8 || BT-0221


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0004
Thiết kế nhà phố : 11 x 13
MSP : BT-0062
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 14.8
MSP : BT-0147
Thiết kế nhà phố : 8.6 x
MSP : BT-0081
Thiết kế nhà phố : 13.2 x 18.1
MSP : BT-0149
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0095
Thiết kế nhà phố : 17 x 15.2
MSP : BT-0136
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0214
Thiết kế nhà phố : 10 x 17
MSP : BT-0072
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 15.5
MSP : BT-0082
Thiết kế nhà phố : 12.2 x 16.2
MSP : BT-0254
Thiết kế nhà phố : 12.8 x 12.5
MSP : BT-0226
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 12
MSP : BT-0116
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 12
MSP : BT-0193
Thiết kế nhà phố : 12 x 7
MSP : BT-0013
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.5