EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0221

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 20 x 8 || BT-0221


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0098
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0170
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0041
Thiết kế nhà phố : 10 x 15
MSP : BT-0038
Thiết kế nhà phố : 15 x 14
MSP : BT-0116
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 12
MSP : BT-0138
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0225
Thiết kế nhà phố : 12 x 10.5
MSP : BT-0204
Thiết kế nhà phố : 13 x 15
MSP : BT-0059
Thiết kế nhà phố : 15.5 x 9.5
MSP : BT-0181
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0054
Thiết kế nhà phố : 10.4 x 16.5
MSP : BP-0164
Thiết kế nhà phố : 8 x 12.5
MSP : BT-0149
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0256
Thiết kế nhà phố : 11 x 14
MSP : BT-0174
Thiết kế nhà phố : 12 x