Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0224

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 14 x 12 || BT-0224


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0058
Thiết kế nhà phố : 10 x 14
MSP : BT-0138
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0140
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0143
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0154
Thiết kế nhà phố : 18 x
MSP : BT-0041
Thiết kế nhà phố : 10 x 15
MSP : BT-0226
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 12
MSP : BT-0239
Thiết kế nhà phố : 8.9 x 13.2
MSP : BT-0072
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 15.5
MSP : BT-0114
Thiết kế nhà phố : 15 x 12
MSP : BT-0003
Thiết kế nhà phố : 9.8 x 15.8
MSP : BT-0189
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0059
Thiết kế nhà phố : 15.5 x 9.5
MSP : BT-0098
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0252
Thiết kế nhà phố : 13 x 13