Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | NP-0147

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 4 x 10 || NP-0147


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : NP-0279
Thiết kế nhà phố : 4.5 x
MSP : NP-0079
Thiết kế nhà phố : 3.5 x 12.5
MSP : NP-0178
Thiết kế nhà phố : 5 x 12
MSP : NP-0260
Thiết kế nhà phố : 6 x
MSP : NP-0235
Thiết kế nhà phố : 4.2 x
MSP : NP-0131
Thiết kế nhà phố : 4.5 x 18
MSP : NP-0355
Thiết kế nhà phố : 3.9 x 12.3
MSP : NP-0443
Thiết kế nhà phố : 4 x 20
MSP : NP-0340
Thiết kế nhà phố : 7 x 14
MSP : NP-0433
Thiết kế nhà phố : 4.3 x 13.5
MSP : NP-0315
Thiết kế nhà phố : 4.5 x
MSP : NP-0223
Thiết kế nhà phố : 5.5 x
MSP : NP-0451
Thiết kế nhà phố : 4.2 x 16
MSP : NP-0180
Thiết kế nhà phố : 4 x 11.2
MSP : NP-0401
Thiết kế nhà phố : 4.9 x 17.4