Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | NP-0174

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 5 x 14 || NP-0174


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : NP-0065
Thiết kế nhà phố : 3.2 x 9.5
MSP : NP-0291
Thiết kế nhà phố : 4 x
MSP : NP-0293
Thiết kế nhà phố : 4 x
MSP : NP-0131
Thiết kế nhà phố : 4.5 x 18
MSP : NP-0349
Thiết kế nhà phố : 4.3 x 14.3
MSP : NP-0146
Thiết kế nhà phố : 4 x 10
MSP : NP-0217
Thiết kế nhà phố : 4.5 x 15.5
MSP : NP-0241
Thiết kế nhà phố : 4 x
MSP : NP-0333
Thiết kế nhà phố : 4 x
MSP : NP-0272
Thiết kế nhà phố : 5 x 15
MSP : NP-0387
Thiết kế nhà phố : 4.5 x 11
MSP : NP-0294
Thiết kế nhà phố : 4 x 14.7
MSP : NP-0017
Thiết kế nhà phố : 5.9 x 9.8
MSP : NP-0188
Thiết kế nhà phố : 3.9 x 15.7
MSP : NP-0225
Thiết kế nhà phố : 6 x