EN | VN
Tích Cực Đào Tạo An Toàn Lao Động Trực Tiếp Tại Công Trình

Tích Cực Đào Tạo An Toàn Lao Động Trực Tiếp Tại Công Trình


Song hành cùng việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác đào tạo An Toàn Lao Động trực tiếp tại công trình vẫn đang tiếp tục được diễn ra ráo riết và hướng đến phổ biến rộng khắp tại các công trình trực thuộc hệ thống THIET THACH Group. THIET THACH Group hiểu rằng an toàn lao động đi kèm cùng vệ sinh khử khuẩn chính là nâng cao ý thức làm việc trong những giai đoạn hiện nay

Vẫn là các hạng mục kiến thức quen thuộc từng đào tạo như trang phục bảo hộ, thao tác sơ cấp cứu, sử dụng bình chữa cháy… các hướng dẫn viên tiếp tục cập nhật các thông tư, cách sử dụng cũng như vật dụng mới để các đội thi công nắm bắt kịp thời tình hình mới nhất của các hoạt động trong ngành xây dựng. Bên cạnh đó, các buổi đào tạo trong giai đoạn hiện nay đều được hướng dẫn các biện pháp phòng trách cơ bản về dịch bệnh COVID-19, các bước giữ gìn vệ sinh chung và đều được kiểm soát số lượng người tham dự, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước và sau khi bắt đầu.

Là một hoạt động đào tạo quan trọng luôn được THIET THACH Group chú trọng tổ chức thường xuyên, chuỗi đào tạo An Toàn Lao Động trực tiếp tại công trình giúp THIET THACH Group đi sâu sát hơn tình hình bảo đảm an toàn mỗi công trình, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong làm việc, được phổ cập đến toàn thể công trình, không phân biệt quy mô, diện tích. Đây là một trong những hoạt động mà THIET THACH Group sẽ luôn duy trì và phát huy, mong rằng đem lại một môi trường làm việc ngày càng hạnh phúc.

Xem thêm hình ảnh