VN
Hợp Đồng Xây Dựng - 5 Điều Cần Chú Ý [Infographic]

5 Điều Cần Lưu Ý Trong Hợp Đồng Xây Dựng

Hợp đồng xây dựng là loại hợp đồng phức tạp dùng để quản lý hoạt động xây dựng, kiểm soát nhiều công đoạn trong qúa trình thi công. Do đó, 5 lưu ý quan trọng dưới đây sẽ giúp đảm bảo quyền lợi và hạn chế rủi ro liên quan đến vấn đề pháp lý cho Quý Chủ Đầu tư khi tiến hành ký kết Hợp Đồng Xây Dựng với các đơn vị thi công.


Xin đợi trong giây lát...