VN
Nhà Phố Khác Biệt - Nhưng Rất Đỗi Gần Gũi
Nhà Phố Khác Biệt - Nhưng Rất Đỗi Gần Gũi

Từ tầng lửng trở lên, trục thang được đưa về giữa. Việc bồ trí này nhằm đảm bảo cân bằng diện tích các không gian riêng

Nhà Phố Khác Biệt - Nhưng Rất Đỗi Gần Gũi Nhà Phố Khác Biệt - Nhưng Rất Đỗi Gần Gũi Nhà Phố Khác Biệt - Nhưng Rất Đỗi Gần Gũi