EN | VN
Đào Tạo Chuyên Sâu “Hoàn Thiện Năng Lực Lãnh Đạo”

Đào Tạo Chuyên Sâu “Hoàn Thiện Năng Lực Lãnh Đạo”


THIET THACH Academy đã phối hợp cùng đơn vị đồng hành TOPSKILLS tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu “Hoàn Thiện Năng Lực Lãnh Đạo” vào ngày 13/01 vừa qua. Khóa đào tạo dành cho các Quản Lý từ cấp phó trở lên của hệ thống THIET THACH Group, gồm 70 nhân sự tham gia.

Giảng viên Lê Thanh Lâm - CEO của TOPSKILLS có hơn 12 năm kinh nghiệm với nhiều thành tích quốc tế đã chia sẻ các chủ đề: nền tảng quan trọng về người dẫn dắt, phong cách/hành vi lãnh đạo của bản thân, phương pháp điều chỉnh hành vi 5 cấp độ lãnh đạo, để qua đó có thể hoàn thiện năng lực lãnh đạo của bản thân mỗi người quản lý.

Luôn tổ chức thường xuyên các chương trình đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm cho tất cả nhân sự các cấp, THIET THACH Group hi vọng rằng mỗi cá nhân sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân, là thành tố giúp công ty ngày càng phát triển vượt bậc.

Xem thêm hình ảnh