VN
Đồng Hành Cùng Cuộc Thi LIXIL Talent Match

Đồng Hành Cùng Cuộc Thi LIXIL Talent Match


Ngày 08/07, đại diện THIET THACH Group đã có cơ hội gặp mặt và kết nối với nhiều tài năng thiết kế trẻ tại cuộc thi LIXIL Talent Match. Đây là chương trình do LIXIL Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm và ươm mầm những tài năng trẻ - nguồn nhân lực giá trị của ngành Thiết kế Kiến Trúc trong tương lai.

Với vai trò là doanh nghiệp hướng dẫn chuyên môn và tạo điều kiện cho sinh viên áp dụng kiến thức vào thực tế, THIET THACH Group hy vọng đã góp phần nâng cao và kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai.

Xem thêm hình ảnh