VN
Ban Quản Lý Tham Gia Hoạt Động An Toàn Lao Động Tại Xưởng Sản Xuất CAT NGHI Factory

Ban Quản Lý Tham Gia Hoạt Động An Toàn Lao Động Tại Xưởng Sản Xuất CAT NGHI Factory


Ngày 29/09, Ban quản lý THIET THACH Group gồm các Giám Đốc chi nhánh và các Trưởng phòng chuyên môn đã tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy - sơ cấp cứu giật điện tại xưởng sản xuất nội thất CAT NGHI Factory.

Anh Trần Xuân Huy - Trưởng phòng ATLĐ đã cung cấp kiến thức về sơ cấp cứu giật điện, cách thoát hiểm và sử dụng từng loại bình chữa cháy khi có sự cố cháy nổ, hướng dẫn thực hành tình huống giả định...

Tại buổi hoạt động này, Ban quản lý THIET THACH Group cũng tham quan khu vực nhà xưởng CAT NGHI, hiểu về quy trình sản xuất - gia công qua từng giai đoạn, cập nhật kiến thức tổng quan về thiết bị máy móc và vật liệu, do anh Trần Công Ngọc Thịnh - GĐCN CAT NGHI Factory hướng dẫn.

Xem thêm hình ảnh