EN | VN
:: THIET THACH GROUP

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.1. THIET THACH Group hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (sau đây gọi tắt là “Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau đây gọi chung là “Khách hàng”; website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – THIET THACH Group với Chính sách bảo mật Thông tin này (sau đây gọi tắt là “Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử dụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của Khách hàng; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.

1.2. Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

II. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

THIET THACH Group thu thập thông tin của các bạn nhằm các mục đích sau:

1.1. Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của THIET THACH Group;

1.2. Nâng cao chất lượng Dịch vụ của THIET THACH Group;

1.3. Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa THIET THACH Group và Khách hàng;

1.4. Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác khi có sự đồng ý trước của Khách hàng;

1.5. Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của THIET THACH Group;

1.6. Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN:

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi khi muốn sử dụng chức năng Liên hệ tư vấn trên website. Các thông tin được thu thập bao gồm: Họ tên; Điện thoại; Khu vực; Hạng mục yêu cầu tư vấn; Thời điểm phù hợp để gọi điện; Email; Mô tả nhu cầu xây dựng.

IV. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Các thông tin được thu thập sẽ được sử dụng trong phạm vi mục đích đã được nêu tại Phần I, mục 1.1. Các thông tin này sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi các đơn vị trực thuộc THIET THACH Group.

V. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ bảo mật cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

VI. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN:

6.1. Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

- Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên của chúng tôi mới có thể truy cập. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng;

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

6.1. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

- Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân;

- Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do quy định pháp luật yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý;

- Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

VII. LIÊN HỆ:

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản ly thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện thoại đến Hotline: 0978 559 555 hoặc 0906 387 886.

VIII. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH

Thành lập và hoạt động theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310538214 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM cấp vào ngày 24/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15 tháng 09 năm 2017.

Địa chỉ trụ sở chính: i4 Châu Thới, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Số điện thoại: 028-6252 3366

IX. HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN:

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.