EN | VN

TỔNG HỢP KINH NGHIỆM CHO NGƯỜI LẦN ĐẦU XÂY NHÀ

Cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về thiết kế, vật liệu, phương pháp xây dựng, quản lý chi phí và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xây dựng một ngôi nhà.

Tổng Hợp Kinh Nghiệm Thực Tế

6 Chuyên đề - 48 Video – 5 tiếng 3 Phút

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI XÂY NHÀ – 11 video

Giai Đoạn Chuẩn Bị Trước Khi Xây Nhà - 8 Video

Kinh Nghiệm Xây Nhà Cùng Kỹ Sư – 6 Video

xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group

Kinh Nghiệm Xây Nhà Cùng Kiến Trúc Sư – 6 Video

xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group

Các Giai Đoạn Xây Dựng Phần Thô – 9 video

xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group

Giai Đoạn Xây Nhà Phần Hoàn Thiện - 9 Video

xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group
xem miễn phí tại APP THIET THACH Group

Bạn Sẽ Nhận Được Gì?

  • Hơn 50 video chia sẻ kinh nghiệm, được chia thành 05 giai đoạn quan trọng khi xây nhà.
  • Nội dung chia sẻ thực tế các giải pháp, những lưu ý và cân nhắc theo từng giai đoạn xây dựng nhà ở.
  • Được đúc kết từ những lỗi thường mắc phải và kinh nghiệm của hàng ngàn Chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở dân dụng.
  • Tiết giảm rất nhiều chi phí, thời gian và công sức cho chủ đầu tư