EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0143

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 12 x || BT-0143


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0044
Thiết kế nhà phố : 18.5 x 16
MSP : BT-0050
Thiết kế nhà phố : 15.6 x 10.8
MSP : BT-0252
Thiết kế nhà phố : 13 x 13
MSP : BT-0215
Thiết kế nhà phố : 20 x 14.5
MSP : BT-0225
Thiết kế nhà phố : 12 x 10.5
MSP : BT-0119
Thiết kế nhà phố : 13 x 11.4
MSP : BT-0253
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0082
Thiết kế nhà phố : 12.2 x 16.2
MSP : BT-0136
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0147
Thiết kế nhà phố : 8.6 x
MSP : BT-0159
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0072
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 15.5
MSP : BT-0196
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0087
Thiết kế nhà phố : 12 x 9.5
MSP : BT-0120
Thiết kế nhà phố : 18 x 11.5