Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0202

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 8.8 x 15.1 || BT-0202


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0257
Thiết kế nhà phố : 8.1 x 17.6
MSP : BT-0259
Thiết kế nhà phố : 9.5 x 12
MSP : BT-0133
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0221
Thiết kế nhà phố : 20 x 8
MSP : BT-0146
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0138
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0215
Thiết kế nhà phố : 20 x 14.5
MSP : BT-0039
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 15
MSP : BT-0019
Thiết kế nhà phố : 9 x 15.8
MSP : BT-0181
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0102
Thiết kế nhà phố : 14.9 x 14.5
MSP : BT-0202
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 15.1
MSP : BT-0056
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0149
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0038
Thiết kế nhà phố : 15 x 14