Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0211

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 8 x 18 || BT-0211


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0042
Thiết kế nhà phố : 8.1 x 15.5
MSP : BT-0245
Thiết kế nhà phố : 12.1 x 17.2
MSP : BT-0234
Thiết kế nhà phố : 12 x 10
MSP : BT-0243
Thiết kế nhà phố : 9 x 15
MSP : BT-0165
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0105
Thiết kế nhà phố : 11.4 x 14
MSP : BT-0051
Thiết kế nhà phố : 17 x 10.9
MSP : BT-0053
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 10.5
MSP : BT-0197
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0093
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 11
MSP : BT-0250
Thiết kế nhà phố : 14 x 12.1
MSP : BT-0097
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 14.6
MSP : BT-0016
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 13.6
MSP : BT-0191
Thiết kế nhà phố : 9 x 9
MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5