Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0212

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 14.5 || BT-0212


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0139
Thiết kế nhà phố : 8.5 x
MSP : BT-0032
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.5
MSP : BT-0227
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.6
MSP : BT-0076
Thiết kế nhà phố : 12.5 x 11.6
MSP : BT-0108
Thiết kế nhà phố : 14 x 11
MSP : BT-0151
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0165
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0217
Thiết kế nhà phố : 10 x 14
MSP : BT-0188
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0017
Thiết kế nhà phố : 12.5 x 10.5
MSP : BT-0075
Thiết kế nhà phố : 11 x 12.6
MSP : BT-0093
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 11
MSP : BT-0073
Thiết kế nhà phố : 14.8 x 10.2
MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5
MSP : BT-0243
Thiết kế nhà phố : 9 x 15