Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0212

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 14.5 || BT-0212


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0067
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 12.8
MSP : BT-0032
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.5
MSP : BT-0030
Thiết kế nhà phố : 10 x 12
MSP : BT-0034
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 9.3
MSP : BT-0240
Thiết kế nhà phố : 9 x 16.2
MSP : BT-0246
Thiết kế nhà phố : 9 x 13.1
MSP : BT-0132
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0096
Thiết kế nhà phố : 16.1 x 10.5
MSP : BT-0076
Thiết kế nhà phố : 12.5 x 11.6
MSP : BT-0183
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0025
Thiết kế nhà phố : 20 x 14.4
MSP : BT-0035
Thiết kế nhà phố : 11.8 x 17
MSP : BT-0245
Thiết kế nhà phố : 12.1 x 17.2
MSP : BT-0007
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 9.8
MSP : BT-0017
Thiết kế nhà phố : 12.5 x 10.5