Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0212

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 14.5 || BT-0212


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0030
Thiết kế nhà phố : 10 x 12
MSP : BT-0228
Thiết kế nhà phố : 12 x 11
MSP : BT-0101
Thiết kế nhà phố : 10 x 12
MSP : BT-0184
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0040
Thiết kế nhà phố : 9 x 15.4
MSP : BT-0110
Thiết kế nhà phố : 12.3 x 8.5
MSP : BT-0115
Thiết kế nhà phố : 11 x 13.5
MSP : BT-0132
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0070
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 17
MSP : BT-0051
Thiết kế nhà phố : 17 x 10.9
MSP : BT-0015
Thiết kế nhà phố : 24.9 x 16.1
MSP : BT-0122
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 11.9
MSP : BT-0185
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0007
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 9.8
MSP : BT-0108
Thiết kế nhà phố : 14 x 11