EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0215

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 20 x 14.5 || BT-0215


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0225
Thiết kế nhà phố : 12 x 10.5
MSP : BT-0089
Thiết kế nhà phố : 11.2 x 9.2
MSP : BT-0026
Thiết kế nhà phố : 16 x 16
MSP : BT-0253
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0095
Thiết kế nhà phố : 17 x 15.2
MSP : BT-0048
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 12
MSP : BT-0116
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 12
MSP : BT-0054
Thiết kế nhà phố : 10.4 x 16.5
MSP : BT-0203
Thiết kế nhà phố : 10.5 x 11.5
MSP : BT-0190
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0128
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 14.3
MSP : BT-0129
Thiết kế nhà phố : 10 x 15
MSP : BT-0047
Thiết kế nhà phố : 8.5 x 20.7
MSP : BT-0146
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0038
Thiết kế nhà phố : 15 x 14