EN | VN
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0220

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 17 || BT-0220


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0075
Thiết kế nhà phố : 11 x 12.6
MSP : BT-0018
Thiết kế nhà phố : 10.3 x 11.8
MSP : BT-0108
Thiết kế nhà phố : 14 x 11
MSP : BT-0021
Thiết kế nhà phố : 18.9 x 16.4
MSP : BT-0218
Thiết kế nhà phố : 9 x 16
MSP : BT-0247
Thiết kế nhà phố : 16.3 x 12.6
MSP : BT-0040
Thiết kế nhà phố : 9 x 15.4
MSP : BT-0242
Thiết kế nhà phố : 8.7 x 17.2
MSP : BT-0037
Thiết kế nhà phố : 12.9 x 13.8
MSP : BT-0042
Thiết kế nhà phố : 8.1 x 15.5
MSP : BT-0139
Thiết kế nhà phố : 8.5 x
MSP : BT-0243
Thiết kế nhà phố : 9 x 15
MSP : BT-0238
Thiết kế nhà phố : 14.6 x 18.6
MSP : BT-0153
Thiết kế nhà phố : 18 x
MSP : BT-0135
Thiết kế nhà phố : 18 x