Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | NP-0113

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 4.5 x 17 || NP-0113


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : NP-0179
Thiết kế nhà phố : 4 x 9
MSP : NP-0371
Thiết kế nhà phố : 4 x 12.5
MSP : NP-0111
Thiết kế nhà phố : 4 x 14.4
MSP : NP-0071
Thiết kế nhà phố : 4.2 x 12
MSP : NP-0248
Thiết kế nhà phố : 4 x
MSP : NP-0021
Thiết kế nhà phố : 4.2 x 14.4
MSP : NP-0228
Thiết kế nhà phố : 4.5 x
MSP : NP-0263
Thiết kế nhà phố : 4 x
MSP : NP-0154
Thiết kế nhà phố : 4 x 14
MSP : NP-0395
Thiết kế nhà phố : 5 x 12
MSP : NP-0222
Thiết kế nhà phố : 4.5 x
MSP : NP-0130
Thiết kế nhà phố : 5 x 13.6
MSP : NP-0204
Thiết kế nhà phố : 5 x 16
MSP : NP-0233
Thiết kế nhà phố : 4 x
MSP : NP-0077
Thiết kế nhà phố : 4.1 x 13.2