EN | VN
Khối Thi Công Họp Tổng Kết Năm 2019

Khối Thi Công Họp Tổng Kết Năm 2019


Thi công gần 400 công trình, hơn 44 đội thi công trực thuộc, 90% công trình được chủ đầu tư đánh giá hài lòng đến rất hài lòng… là những con số tích cực thu về từ buổi họp Tổng kết khối Thi Công THIET THACH Group năm 2019 vào ngày 07/01/2020 vừa qua. Cuộc họp có sự tham gia của các nhân sự thuộc Ban Xây Dựng, khối Thi Công, các phòng ban như phòng An Toàn Lao Động, phòng Bảo Hành Bảo Trì, phòng M&E, phòng Vật Tư, phòng Dịch Vụ Khách Hàng,… cùng các Giám đốc Vùng, Giám đốc chi nhánh và tất cả các Đội trưởng Đội Thi Công THIET THACH Group.

Bên cạnh các thống kê về tình hình hoạt động năm 2019 như 3.418 lượt kiểm tra An toàn Lao động, 337 trang thiết bị cấp phát mới, gần 700 công trình thi công và thiết kế,… cuộc họp còn ghi nhận các định hướng cải thiện triệt để thiếu sót của năm 2019 từ các phòng ban liên quan: tăng cường tiện ích ngay tại công trình, hướng đến 100% công trình đều có camera giám sát 24/24...

Cùng nhìn lại một năm 2019 đã qua, ghi nhận các kết quả tốt cần phát huy, cũng như khó khăn vướng mắc cần khắc phục, đây là dịp để khối Thi Công có những đánh giá chân thực và khách quan, công khai minh bạch để cùng nhau hiểu, giải quyết vấn đề và thêm liên kết giữa các bộ phận.Chúng mừng khối Thi Công đã có một năm hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, và mong một năm 2020 hợp tác bình đẳng, công bằng và cùng nhau phát triển

Chúc mừng anh Vũ Văn Ngọc - Đội trưởng Đội Thi Công Xuất Sắc Nhất Quý IV năm 2019