VN
Thay Đổi Nhận Diện Thương Hiệu Tại Công Trình – Bước khởi đầu quan trọng thúc đẩy việc hoàn thiện Văn Minh Dịch Vụ Xây Dựng của THIET THACH Group

Thay Đổi Nhận Diện Thương Hiệu Tại Công Trình – Bước khởi đầu quan trọng thúc đẩy việc hoàn thiện Văn Minh Dịch Vụ Xây Dựng của THIET THACH Group


Ghi dấu 20 năm hoạt động, các công trình từ năm 2024 sẽ được tổ chức theo bộ nhận diện mới - sự thay đổi này hướng đến tính hiện đại, công nghệ, linh hoạt, thẩm mỹ đồng thời tăng cường tính minh bạch và công khai trong quá trình tổ chức thi công. Với tinh thần đổi mới và khát vọng dẫn đầu trong ngành Xây dựng nhà ở dân dụng, bằng việc thay đổi này THIET THACH thể hiện quyết tâm trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy việc nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng của công ty tại các công trình xây dựng, từng bước tiến gần đến tầm nhìn Văn Minh Dịch Vụ Xây Dựng được tập thể THIET THACH Group đồng lòng hướng tới.