EN | VN
Hướng Dẫn Cách Tính Diện Tích Xây Dựng [Video]

Đính chính nội dung:
Tại phút thứ 03:35 đến 03:48 của video có sơ sót trong phần liệt kê diện tích các tầng, chúng tôi xin được đính chính số liệu như hình sau:

Video được thực hiện năm 2017. Đơn giá và hệ số tính diện tích hiện tại (năm 2019) được cập nhật theo thông tin sau